Gespreksonderwerpen

Er zijn vele onderwerpen waarover we praten tijdens de wandelingen. Is er een actuele situatie of een thema waar jij je zorgen over maakt? Je kunt de Walk ook ophangen aan een specifiek onderwerp. Hier volgt een greep uit de onderwerpen die de revue passeren.

Bestuur

 • Onderheid – Dat is de opvolger van de overheid. Een die naast mensen staat (een nevenheid).
 • Transparantie – van bestuur, wet openbaarheid bestuur.

 

Economie

 • Eerlijk (verdelen) – Strenge randvoorwaarden aan marktwerking.
 • Eerlijk met geld – Banken die er zijn voor mensen, belastingen op de sterke schouders.
 • Het land is van de inwoners – Herstel van eigenaarschap over geografische en financiële middelen.
 • Oikos Nomos – Een economie die is als een goed huishouden.

 

Internationale samenwerking

 • Samen met de buren – Internationale samenwerking vanuit lokaal mandaat (geen unie).

 

Media

 • Vrijheid van meningsuiting – Iedere mening mag gehoord en gezien worden.

 

Onderwijs

 • Bovenwijs – Onderwijs waarin talenten centraal staan.

 

 Privacy

 • Eigen regie over data – Eigenaarschap over persoonlijke data.

 

Rechtstaat

 • Rechtstaat – Herstellen of wellicht zelfs wel voor het eerst inrichten van een echte rechtstaat om grote affaires als Groningen en Toeslagen te voorkomen.
 • Constitutioneel hof – Die wetten toetst aan grondwet zodat we niet langer alleen afhankelijk zijn van het Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

 Voeding 

 • Moeder aarde – Een voedselsector die gebaseerd is op natuur en herstel van bodem en grondwater.

 

Zorg

 • Zorg – als publiek goed, zie ook eerlijk (verdelen).
 • Jeugdzorg – die echt goed doet voor alle betrokkenen.
 • GGZ – waarin herstel en een arm de kern vormen.

Deze lijst vullen we aan als er andere vóór-onderwerpen boven komen drijven tijdens de wandelingen. Mail ze naar info@walkasilentmile.nl.